Welcome

to our Organic and BioDynamic World

TRAŽIMO OSOBE KOJE ŽELE DA ŽIVE U POTPUNOSTI U SADAĐNJOSTI I ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST SEĆAJUĆI SE PROŠLOSTI

TRAŽIMO OSOBE KOJE ŽELE  DA ŽIVE U POTPUNOSTI U SADAĐNJOSTI  I ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST  SEĆAJUĆI SE PROŠLOSTI

  Kriza kroz koju prolazimo nije ekonomska kriza, već počinje od krize duhovnih vrijednosti zbog gubitka kontakta s našim pravim ljudskim korijenima. Upotreba mašina čini čovjeka sve više samim i sumnjičavim prema drugima, dok umjesto toga ljudsko biće izražava svoje istinsko biće u direktnoj povezanosti s drugim bićima, stvarajući svojim udovima i preko slika slikaContinue Reading TRAŽIMO OSOBE KOJE ŽELE DA ŽIVE U POTPUNOSTI U SADAĐNJOSTI I ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST SEĆAJUĆI SE PROŠLOSTI

SUSRET SA ZAJEDNICAMA I GRUPAMA KOJE SU ZAINTERESOVANE ZA DUHOVNU EVOLUCIJU C.S.E. (DUHOVNA EKONOMSKA ZAJEDNICA)

SUSRET SA ZAJEDNICAMA I GRUPAMA KOJE SU ZAINTERESOVANE ZA DUHOVNU EVOLUCIJU  C.S.E. (DUHOVNA EKONOMSKA ZAJEDNICA)

  U današnje vreme je važno da postoji veza, znanje i direktna interakcija između oformljenih grupa i pojedinaca koji se bave duhovnom evolucijom, kako bi se stvorio direktan most i razmjena ideja između različitih duhovnih evolucijskih iskustava, kako bi se uklonio osjećaj izolacije i nedovoljnosti, i crpila snaga iz saosjećanja, i kako bi se dobilaContinue Reading SUSRET SA ZAJEDNICAMA I GRUPAMA KOJE SU ZAINTERESOVANE ZA DUHOVNU EVOLUCIJU C.S.E. (DUHOVNA EKONOMSKA ZAJEDNICA)